Lộ trình học làm nhạc tại DZUS School

Lộ trình Cơ Bản
1.699.000 
Lộ Trình Dòng Nhạc
16.990.000 
Lộ Trình Trọn Gói
23.800.000 

Khoá học cơ bản

MSO Basic
1.500.000 
MSO Copyright
1.000.000 
MSO HOUSE STARTER
1.000.000 
MSO Mastering Lite
500.000 
MSO Mixing Lite
1.000.000 

Khoá học dòng nhạc

MSO R&B
5.000.000 32.190.000 
MSO Lo-Fi
4.000.000 
MSO Tropical House
4.000.000 
MSO Deep House
4.000.000 
MSO Future Bass
4.000.000 

Khoá học nâng cao

MSO Mixing
12.000.000 
MSO Mastering
7.000.000 

Khoá học miễn phí