Ultimate Mastering

Các công thức Mastering trong khoá học có tính ứng dụng cao do được đúc kết từ chính kinh nghiệm làm nhạc của SONBEAT trong 9 năm.