Ultimate House Lak

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung khóa học

Chương 1: Giới thiệu

  • Tổng quan khoá học
    01:09
  • Tài liệu sản xuất

Chương 2: Chuẩn bị cho Drop House Lak

Chương 3: Xây Drop House Lak

Chương 4: Bố cục House Lak

Chương 5: Hoàn thiện bản nhạc

Chương 6: Kết thúc khoá học

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá
Giỏ hàng