Có rất nhiều các Sample Pack, VST miễn phí khác nhưng chúng tôi chỉ tổng hợp những phần chất lượng nhất dành cho bạn. Tránh mất thời gian và hao phí dung lượng ổ cứng.

Tổng hợp Sample Pack Chất Lượng Miễn Phí


Cymatics

Unmute The Sound

Sample Star

Ultrasonic Sounds

Stickz

BVKER

Bullet Sound

W.A. Production

GhostHack

The Producer School

Black Octopus Sound

Samplified – Nhập mã FREE100

Samplephonics

Echo Sound Works

Plug-ins Synthesizer Miễn Phí


808 BASS MODULE 5 LITE

ATMOS 3 LITE

Lo-Fi Piano

Keyzone Classic

LABS

Ample Sound Free Plug-ins

Vital

Gorrila Bass

Grand Piano

Podolski

Plug-ins FX Miễn Phí


Kilohearts Essentials

Pancake 2

Valhalla Supermassive

Flux Mini 2

Youlean Loudness Meter

Wider

OTT

dblue.TapeStop

Vinyl

Thư viện FLP Miễn Phí


MusiCore

Ekko Sounds

Loops.vn

FLP Family

Jorm Music
Giỏ hàng