All Bundle

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội
SAVE

About Bundle

Nếu như bạn là người có tiền và bạn muốn được sở hữu những thứ tốt nhất thì đây sẽ là gói dành cho bạn.

Toàn bộ khoá học của DZUS School, bao gồm cả những khoá học cao cấp nhất mà bất nghệ sĩ nào đều mong muốn được sở hữu. Bạn cũng sẽ được đồng hành hướng dẫn 1-1 cùng với giảng viên SONBEAT.

Gói đăng ký này cũng sẽ bao gồm những phần quà giá trị ở phía bên dưới:

  • FL Studio Producer Edition
  • DZUS Library (Bao gồm tất các soundbank, preset, FLP)
  • Coaching 2 sản phẩm (1 năm)
Giỏ hàng